Lookzilla

Phụ kiện trang sức cho giới trẻ

Khách hàng đăng ký chương trình "Khách hàng thân thiết của Lookzilla" sẽ trở thành thành viên và hưởng ưu đãi theo hạng thành viên

Hạng thành viên bao gồm Hạng Member, Gold, Platinum và Diamond

❇️ Ưu đãi theo hạng thành viên

     1️⃣ Hạng Member: Cứ mỗi 500,000 VNĐ tiêu dùng, được tích 500 LZC

     2️⃣ Hạng Gold: Giảm 5% khi mua hàng - Cứ mỗi 500,000 VNĐ tiêu dùng, được tích 600 LZC

     3️⃣ Hạng Platinum: giảm 10% khi mua hàng - Cứ mỗi 500,000 VNĐ tiêu dùng, được tích 700 LZC

     4️⃣ Hạng Diamond: giảm 15% khi mua hàng - Cứ mỗi 500,000 VNĐ tiêu dùng, được tích 800 LZC

❇️ Thể lệ tích điểm

     1️⃣ Đạt Hạng Member khi Đăng ký chương trình khách hàng thân thiết của Lookzilla

     2️⃣ Đạt Hạng Gold khi tổng doanh số tích lũy từ 1,000,000 VNĐ hoặc 1,000 điểm LZC

     3️⃣ Đạt Hạng Plaitnum khi tổng doanh số tích lũy từ 1,800,000 VNĐ hoặc 1,800 điểm LZC

     4️⃣ Đạt Hạng Diamond khi tổng doanh số tích lũy từ 2,500,000 VNĐ hoặc 2,500 điểm LZC

Đăng ký chương trình khách hàng thân thiết của Lookzilla ngay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn 👍

Tin tức