Doanh Nghiệp

Strongbow

Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam

  • Tên chương trình khuyến mại: “SĂN ĐIỂM CHILL, PHIÊU QUÀ XỊN”
  • Thời gian khuyến mại: 20/10/2022 - 28/02/2023  
  • Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các cửa hàng tiện lợi Circle K, GS25, 7 – Eleven trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh  
  • Hình thức khuyến mại: Tích lũy điểm đổi quà và Quay vòng quay may mắn
  • Đối tượng tham gia:

Khách hàng của chương trình khuyến mãi: Công dân có quốc tịch Việt Nam trên 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự và hiện đang sinh sống tại Việt Nam.
Đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mãi: Nhân viên Công ty TNHH nhà máy Heineken Việt Nam, Công ty TNHH Bia và Nước Giải Khát Heineken Việt Nam, Công ty TNHH HVBL Đà Nẵng, Công ty TNHH HVBL Tiền Giang cũng như các Công ty con hoặc các Công ty liên doanh, liên kết của HVBL (sau đây gọi chung là “HVBLs”), tất cả các đơn vị phân phối chính thức của HVBLs, nhân viên công ty quảng cáo và công ty dịch vụ cho HVBLs, cũng như cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người này không được tham gia chương trình này.

Tin tức