Doanh Nghiệp

IDP

Đang cập nhật...

Tất cả khách hàng trên toàn quốc khi mua hàng hóa khuyến mại, trong thời gian khuyến mại. Trừ: Cán bộ công nhân viên Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế, các đại lý, nhà phân phối của công ty, các công ty sản xuất và in ấn sản phẩm khuyến mại, các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến chương trình khuyến mại và thân nhân của các đối tượng trên không được tham gia chương trình khuyến mại này.

Nội dung chi tiết của chương trình: Người tiêu dùng khi mua 01 thùng các sản phẩm khuyến mại sẽ nhận được THẺ QUÀ LOF MALTO nằm trong thùng sữa.

Sưu tập đủ 04 THẺ QUÀ LOF MALTO, sẽ được đổi một bộ vớ.

Sưu tập đủ 12 THẺ QUÀ LOF MALTO, sẽ được đổi một quạt cầm tay.

Sưu tập đủ 24 THẺ QUÀ LOF MALTO, sẽ được đổi một dù cầm tay hoặc một túi du lịch.

Ngày cuối cùng đổi quà của người tiêu dùng: 15/07/2023.

Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi số lượng quà đã hết.

Tin tức