Tiếng Việt

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

1. Định nghĩa: “Chương trình KHTT” hoặc “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết” là nền tảng chương trình khách hàng thân thiết được phát triển bởi Công ty Cổ phần DGV Digital để Khách Hàng tích Điểm từ giao dịch … Read More

Call Now Button