Doanh Nghiệp
Giải pháp chăm sóc
khách hàng thân thiết #1 thị trường

Tích điểm thành viên

Hàng trăm kịch bản tích điểm theo các hoạt động khác nhau khi khách hàng tương tác với thương hiệu.
1/6
Kết quả đạt được khi
triển khai giải pháp DPoint

2.0x

Tăng trưởng
thành viên mới

3.0x

Tăng trưởng doanh thu từ khách hàng trung thành

4.0x

Tăng trưởng đơn hàng từ khách hàng trung thành

2.5x

Tăng trưởng tần suất tương tác với thương hiệu của thành viên

Hệ thống giải pháp DPoint

Hệ thống thiết kế kịch bản
chương trình thành viên

Bộ công cụ thiết kế
các hoạt động tương tác khách hàng

Công cụ quản lý vận hành
chương trình thành viên

DPoint App Hệ sinh thái
chương trình thành viên

Đối tác chính thức
logo of Canh cam
logo of HQSOFT
logo of Viettel
logo of Amazon
logo of Microsoft
logo of Be
logo of Gapit
logo of TKL
logo of Zalo
logo of Google
Khách hàng tiêu biểu
logo of Vieon
logo of Nutifood
logo of Strongbow
logo of IDP
logo of Kofi Kai
logo of Deno decor
logo of Hydrangea
logo of Ura coffee
logo of Lookzilla
logo of Huacha
logo of Hoa Theo Mua