Doanh Nghiệp
Giải pháp/Bộ công cụ thiết kế các hoạt động tương tác khách hàng
Bộ công cụ thiết kế
hoạt động tương tác
Giới thiệu bạn bè
Tương tác tại các sự kiện
Tương tác trên hệ thống chat
Tương tác qua kênh SMS
Tương tác với điểm bán hàng offline
Gửi thông báo In-App đến thành viên
Tương tác với điểm bán hàng online
Tương tác trên mạng xã hội
Chơi game tương tác
Hệ thống giải pháp DPoint

Hệ thống thiết kế kịch bản
chương trình thành viên

Bộ công cụ thiết kế
các hoạt động tương tác khách hàng

Công cụ quản lý vận hành
chương trình thành viên

DPoint App Hệ sinh thái
chương trình thành viên