Doanh Nghiệp
Giải pháp/DPoint App - Hệ sinh thái chương trình thành viên
Hệ sinh thái DPoint
sở hữu công nghệ tân tiến, giúp doanh nghiệp
vận hành chương trình thành viên hiệu quả.
Trang thương hiệu
Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và kết nối với những thương hiệu uy tín đang hoạt động trong hệ sinh thái DPoint.
Lịch sử giao dịch và tương tác thương hiệu
Thương hiệu lưu trữ chi tiết lịch sử giao dịch, chương trình ưu đãi hiện có, qua đó tăng tần suất tương tác với thành viên.
Thương hiệu kết nối
với thành viên
Hỗ trợ gửi những thông báo ưu đãi và khuyến mãi từ các thương hiệu trong hệ sinh thái DPoint, giúp tăng cường kết nối với thành viên.
Ví điểm thành viên
Khách hàng dễ dàng quản lý thông tin, đặc quyền và số điểm hiện có để mua sắm hoặc tiến hành đổi ưu đãi. Qua đó mang đến chương trình thành viên hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.
Danh sách voucher
Giúp doanh nghiệp hiển thị chi tiết danh sách voucher hiện có, qua đó mang đến nhiều lợi ích cho chương trình thành viên.
Game
Giúp thương hiệu duy trì kết nối với người dùng và tăng độ nhận diện thương hiệu.
Hệ thống giải pháp DPoint

Hệ thống thiết kế kịch bản
chương trình thành viên

Bộ công cụ thiết kế
các hoạt động tương tác khách hàng

Công cụ quản lý vận hành
chương trình thành viên

DPoint App Hệ sinh thái
chương trình thành viên