Price list

LITE

5.000.000đ
1 month
Send vouchers to existing customers
Set up an item list via the DPoint application
20 customer care script templates
Receive and respond to customer feedback
Basic Loyalty program:
Earn points based on the number of purchases
Accumulate points based on payment value

CORE

hot
5.000.000đ
1 month
Send vouchers to existing customers
Set up an item list via the DPoint application
20 customer care script templates
Receive and respond to customer feedback
Basic Loyalty program:
Earn points based on the number of purchases
Accumulate points based on payment value

PRIME

5.000.000đ
1 month
Send vouchers to existing customers
Set up an item list via the DPoint application
20 customer care script templates
Receive and respond to customer feedback
Basic Loyalty program:
Earn points based on the number of purchases
Accumulate points based on payment value

ENTERPRISE

special
5.000.000đ
1 month
Send vouchers to existing customers
Set up an item list via the DPoint application
20 customer care script templates
Receive and respond to customer feedback
Basic Loyalty program:
Earn points based on the number of purchases
Accumulate points based on payment value

Package comparision

Features
LITE
5.000.000đ/ 1 month
PRIME
5.000.000đ/ 1 month
CORE
5.000.000đ/ 1 month
Quản lý khuyến mãi
Quản lý số lượng và hình thức khuyến mãi cũng như quản lý số lượng khuyến mãi được phát hành
Quản lý khuyến mãi linh hoạt hơn so với Lite
Cung cấp các công cụ quản lý khuyến mãi phức tạp, bao gồm cả quản lý số lượng và hình thức khuyến mãi
Gửi khuyến mãi đa kênh
Gửi khuyến mãi qua SMS, Zalo, danh bạ, mẫu in sẵn có QRcode
Tương tự Lite nhưng có thêm một số kênh giao tiếp khác
Cung cấp một loạt các kênh giao tiếp và các công cụ quản lý khuyến mãi đa kênh
Tiếp nhận và xử lý phản hồi khách hàng
Tăng cường tương tác với khách hàng và quản lý thông tin và phản hồi khách hàng hiệu quả
Quản lý thông tin và phản hồi khách hàng hiệu quả hơn so với Lite
Cung cấp các công cụ phức tạp để quản lý và phản hồi khách hàng
Quản trị danh sách khách hàng
Tối ưu hóa quản lý thông tin khách hàng, lịch sử mua sắm
Tối ưu hóa quản lý thông tin khách hàng, lịch sử mua sắm và phân hạng thành viên
Cung cấp các công cụ phức tạp để quản lý thông tin và phân loại khách hàng
Báo cáo vận hành
Báo cáo chi tiết về khách hàng, doanh thu và hiệu suất
Tương tự Lite nhưng có thêm một số báo cáo chi tiết
Cung cấp các báo cáo chi tiết và phân tích dữ liệu phức tạp
Đồng hành và chuyển giao
Hỗ trợ triển khai chương trình và theo dõi vận hành
Tương tự Lite nhưng có thêm các công cụ phức tạp
Cung cấp các công cụ phức tạp để đồng hành và chuyển giao chương trình

Câu hỏi thường gặp

Khách hàng của DPoint là ai?

Quy trình triển khai của DPoint như thế nào?

DPoint hỗ trợ như thế nào cho Doanh nghiệp?

DPoint giúp Doanh nghiệp giải quyết vấn đề gì?

Giải pháp DPoint và ứng dụng DPoint (DPoint app) khác nhau như thế nào?

Đăng ký nhận tư vấn

Vui lòng để lại thông tin bạn quan tâm. DPoint sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.