TIN TỨC

What is the DPoint point accumulation application?
DPoint là một ứng dụng tích điểm và đổi quà hấp dẫn, do công ty DGV Digital phát triển và vận hành. DPoint là một ứng dụng tích điểm và đổi quà hấp dẫn, do công ty DGV Digital phát triển và vận hành.
Điều khoản và điều kiện dịch vụ Dpoint
GIỚI THIỆU (A) Chào mừng bạn đến với Nền Tảng DPoint (bao gồm website và các ứng dụng di động Dpoint, DPoint Merchant) được vận hành bởi Công ty Cổ phần DGV Digital và các công ty con, công ty liên kết (gọi chung là “DPoint”). Nền Tảng DPoint cung cấp các tính năng bao […]
Build and manage point accumulation programs
DPoint is an attractive point accumulation and gift exchange application, developed and operated by DGV Digital company. DPoint is an attractive point accumulation and gift exchange application, developed and operated by DGV Digital company.
Build and manage point accumulation programs
Points accumulation programs are programs that allow customers to accumulate a specific number of points
Chính sách bảo mật và quyền riêng tư
1. Định nghĩa: “Chương trình KHTT” hoặc “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết” là nền tảng chương trình khách hàng thân thiết được phát triển bởi Công ty Cổ phần DGV Digital (“Công Ty”) để khách hàng tích Điểm từ giao dịch tại các địa điểm kinh doanh của Đối Tác hoặc từ các hình […]
Build and manage point accumulation programs
Points accumulation programs are programs that allow customers to accumulate a specific number of points
Building and interacting multi-channel with customers
DPoint is an attractive point accumulation and gift exchange application, developed and operated by DGV Digital company. DPoint is an attractive point accumulation and gift exchange application, developed and operated by DGV Digital company.