1. GIỚI THIỆU

(A) Chào mừng bạn đến với Nền Tảng DPoint (bao gồm website và các ứng dụng di động Dpoint, DPoint Merchant) được vận hành bởi Công ty Cổ phần DGV Digital và các công ty con, công ty liên kết (gọi chung là “DPoint”). Nền Tảng DPoint cung cấp các tính năng bao gồm nhưng không giới hạn: (i) quản lý chương trình Khách Hàng thân thiết; (ii) quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi; (iii) quản lý Khách Hàng; (iv) phân tích dữ liệu Khách Hàng; (v) các dịch vụ được cung cấp bởi Nền Tảng DPoint; và (vi) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, tin nhắn, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu sẵn có trên Nền Tảng DPoint và các dịch vụ liên quan đến Nền Tảng DPoint (gọi chung là “Dịch Vụ”) cho các bên bán hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ trên Nền Tảng (gọi chung là “Người Dùng”).

(B) Trước khi sử dụng Dịch Vụ hoặc tạo tài khoản trên Nền Tảng DPoint, Người Dùng cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong và dẫn chiếu đến Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

(C) DPoint bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền Tảng DPoint hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định của pháp luật. DPoint không chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các Dịch Vụ hoặc tính năng của Nền Tảng DPoint với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. DPoint có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Người Dùng đối với các dịch vụ liên quan trên Nền Tảng theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này. 

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI NỀN TẢNG DPOINT, NHÀ BÁN HÀNG ĐỒNG Ý VÀ ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ DPOINT ĐƯỢC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TẠI WEBSITE CỦA DPOINT, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÓ VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ DPOINT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG DPOINT.

2. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, những từ ngữ viết hoa trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này được định nghĩa như sau:

 • Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint” hoặc “Điều Khoản” : có nghĩa là toàn bộ nội dung và các phụ lục, tài liệu đính kèm hoặc sẽ được bổ sung vào Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.  

 • “Người Dùng”: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng Dịch vụ và đồng ý với các điều khoản của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, bất kể việc cá nhân hoặc tổ chức đó có Kích hoạt Tài Khoản trên thực tế hay không.

 • “Khách Hàng”: có nghĩa là mọi khách hàng, người mua hàng, dịch vụ, các đối tác tiềm năng và tất cả các bên thứ ba khác quan tâm đến dịch vụ, hàng hóa, thương hiệu, hình ảnh và/hoặc các công việc khác của Người Dùng.  

 • Dịch Vụ”: có nghĩa là việc DPoint cung cấp cho Người Dùng quyền sử dụng các tính năng trên Nền Tảng. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Nền tảng phần mềm Khách hàng được cập nhật thường xuyên và liên tục các tính năng sau:
  1.  Bảo trì, sửa lỗi và phát triển các tính năng mới
  2. Cập nhật các tính năng nghiệp vụ đảm bảo phần mềm đáp ứng được các quy định mới của nhà nước
  3. Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn về dữ liệu và thông tin cho Người Dùng
  4. Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của các tính năng.
  5.  Quản trị dữ liệu cho Người Dùng trong quá trình sử dụng.  

 • Phí Dịch Vụ”: có nghĩa là các chi phí mà Người Dùng phải thanh toán cho DPoint, chưa bao gồm các thuế theo quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 5 của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.  

 • Nền Tảng” hoặc “Nền Tảng DPoint”: có nghĩa là các chương trình máy tính được chỉ định, bao gồm tất cả các bản ghi, tài liệu, chức năng, cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bản dịch, tổng hợp hoặc Nền tảng khác được DPoint giao cho Người Dùng dưới đây hoặc theo bất kỳ Thỏa thuận hỗ trợ nào được ký kết liên quan đến Thỏa thuận này. Nền Tảng bao gồm website và các ứng dụng di động Dpoint, DPoint Merchant.  

 • Tài Khoản”: có nghĩa là tài khoản hợp pháp để truy cập vào Dịch Vụ và có thẩm quyền cao nhất để toàn quyền sử dụng các tính năng của Nền Tảng theo điều khoản của Thỏa thuận này, kể cả việc cho phép hay hạn chế quyền sử dụng của một tài khoản truy cập khác.  

 • Tài Khoản Phụ”: có nghĩa là tài khoản phụ khác do Người Dùng đăng ký thêm có các phân quyền khác nhau dùng cho việc sử dụng Dịch Vụ.  

 • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”: có nghĩa là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của mỗi Bên, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền nào cấu thành hoặc phát sinh từ bất kỳ quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, logo, sáng chế, phương pháp sản xuất, quy trình, bí quyết, cơ sở dữ liệu, hướng dẫn sử dụng, hoặc thông tin bí mật, công nghệ, công trình, thiết kế, thương hiệu, công thức, chương trình máy tính, bất kỳ thông tin nào liên quan đến bất kỳ điều gì đã nói ở trên và bất kỳ quyền nào liên quan đến bất kỳ điều khoản nào đã được đề cập ở trên.  

 • Thông Tin Phái Sinh”: có nghĩa là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do Người Dùng tạo ra trong Nền Tảng.  

 • Ngày Làm Việc”: có nghĩa là ngày các ngân hàng tại Việt Nam mở cửa hoạt động, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định pháp luật.

Nhằm thuận tiện cho việc thi hành Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, Các Bên đồng ý sử dụng các từ ngữ tiếng Anh trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này được hiểu và diễn giải theo nghĩa phù hợp với Dịch Vụ và trong phạm vi lĩnh vực được sử dụng phổ biến của từ ngữ tiếng Anh đó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các từ ngữ sau: loyalty, loyalty program, voucher, offer, offline, online, promotion, gamification, v.v. Nếu có bất kỳ sự diễn giải không thống nhất nào về nghĩa của các từ tiếng Anh, DPoint sẽ có quyền cung cấp nghĩa tiếng Việt tương đương để làm cơ sở thực hiện Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

3. DỊCH VỤ VÀ KÍCH HOẠT DỊCH VỤ

3.1. Nền Tảng Dpoint

(a) DPoint chịu trách nhiệm cung cấp cho Người Dùng Dịch Vụ theo các tính năng sẵn có trên Nền Tảng DPoint;

(b) Người Dùng sẽ có quyền sử dụng Nền Tảng DPoint theo các Nghiệp vụ mà Người Dùng đã thanh toán đầy đủ Phí Dịch vụ và chi phí Kích hoạt Dịch vụ theo quy định tại Thỏa thuận này;

(c) DPoint chịu trách nhiệm cập nhật Nền Tảng DPoint để đảm bảo tuân thủ các quy định của Cơ quan Nhà nước và đáp ứng các yêu cầu về sửa lỗi, an ninh thông tin.

3.2 Kích hoạt Dịch vụ phần mềm

(a) Thời điểm Người Dùng hoàn thành đăng ký sử dụng nghiệp vụ và DPoint bàn giao Tài khoản cho Người Dùng chính là thời điểm Kích hoạt Dịch Vụ. Việc bàn giao và xác thực Tài khoản sẽ được tiến hành thông qua email và số điện thoại của Người Dùng;

(b) Trường hợp Người Dùng tạo các Tài Khoản Phụ, thời điểm Người Dùng hoàn thành đăng ký sử dụng Tài Khoản Phụ chính là thời điểm Kích hoạt Dịch vụ cho Nghiệp vụ Người Dùng đã đăng ký sử dụng;

(c) Người Dùng có trách nhiệm khai báo đầy đủ và chính xác thông tin để sử dụng Dịch vụ. Sau khi đã tiếp nhận Tài Khoản thì Người Dùng phải chịu trách nhiệm thay đổi mật khẩu truy cập Dịch vụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản như quy định tại Điều 5 của Điều Khoản này.

4. DÙNG THỬ DỊCH VỤ (FREE TRIAL)

4.1 Người Dùng tự đăng ký tài khoản dùng thử Dịch Vụ và tuân thủ quy định của DPoint tại Điều Khoản & Điều Kiện này.

4. 2 DPoint sẽ không chịu trách nhiệm về các sai sót, mất mát dữ liệu hay bất cứ quyền lợi nào của Người Dùng trong quá trình dùng thử.

4.3 Khi hết thời hạn dùng thử theo quy định của DPoint, DPoint sẽ ngưng cung cấp Dịch vụ dùng thử và không duy trì việc lưu trữ dữ liệu dùng thử của Người Dùng trên Trung tâm dữ liệu của DPoint, trừ trường hợp Người Dùng đăng ký chuyển sang hình thức Dịch vụ chính thức.

5. THÔNG BÁO

Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý nhận và cam kết đảm bảo Khách Hàng đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do DPoint gửi với nội dung và phương thức như sau:

5. 1 Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:

(a) Thông tin về các tính năng, phiên bản mới của Nền Tảng;

(b) Thông tin về khuyến mãi của sản phẩm/dịch vụ của Người Dùng;

(c) Thông tin về các sản phẩm/dịch vụ có liên quan;

(d) Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà DPoint cho rằng có thể hữu ích cho Người Dùng/Khách Hàng trong quá trình hoạt động.

5.2 Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:

(a) Thông báo trực tiếp trên Nền Tảng;

(b) Thông báo qua email;

(c) Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động;

(d) Thông báo qua điện thoại;

(e) Thông báo qua văn bản;

(f) Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp;

(g) Các hình thức thông báo khác.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ

6.1 DPoint coi trọng việc bảo mật thông tin của Người Dùng. Để bảo vệ quyền lợi Người Dùng, DPoint cung cấp Chính Sách Bảo Mật để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của DPoint. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức DPoint thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng (“Thông Tin Người Dùng”). Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Nền Tảng DPoint, Người Dùng:

(a) cho phép DPoint thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Người Dùng và Thông Tin Người Dùng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

(b) đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Dùng sẽ thuộc sở hữu chung của Người Dùng và DPoint; và

(c) sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của Người Dùng

6.2 Trường hợp Người Dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Dùng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

7. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

7.1 Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên Người Dùng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu Người Dùng lựa chọn Tên Đăng Nhập mà DPoint, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, DPoint có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của Người Dùng. Người Dùng có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà DPoint cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. DPoint không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp Người Dùng sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà DPoint cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các Điều Khoản Dịch Vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi Người Dùng sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của DPoint.

7.2 Người Dùng đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo Người Dùng sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên DPoint, và (c) thông báo ngay lập tức với DPoint nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của Người Dùng. Người Dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do Người Dùng thực hiện. DPoint không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này của Người Dùng.

7.3 Người Dùng đồng ý rằng DPoint có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ DPoint bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Dùng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của các Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có hành vi gây hại tới những Người Dùng khác, Khách Hàng, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của DPoint; (e) đăng tải những thông tin trái với quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện này. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Dùng hoặc việc sử dụng của Người Dùng đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, DPoint có quyền xóa Tài Khoản của Người Dùng ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

7.4 Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng tính năng “Xóa Tài Khoản” được thiết lập trên Nền Tảng hoặc gửi email đến [hotro@dpoint.vn] để được hỗ trợ . Bất kể việc xóa tài khoản như vậy, Người Dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint, Người Dùng phải liên hệ với DPoint sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. DPoint không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Dùng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của DPoint.

7.5 Người Dùng chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại DPoint nếu Người Dùng đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

7.6 Theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này và bất kỳ điều khoản nào khác kèm theo Nền Tảng tùy từng thời điểm, DPoint cấp cho Người Dùng quyền sử dụng không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các Dịch Vụ của DPoint trên Nền Tảng.

7.7 Các quyền sử dụng Nền Tảng không phải là các quyền sử dụng độc quyền. DPoint bảo lưu các quyền (i) cấp quyền sử dụng Nền Tảng cho các chủ thể trong hoặc ngoài Việt Nam và (ii) cung cấp bất kỳ dịch vụ cho bất kỳ chủ thể nào trong hoặc ngoài Việt Nam (bất kể là có tương tự với Dịch Vụ hay không).

8. PHÍ DỊCH VỤ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, THUẾ

8.1 Người Dùng sẽ thanh toán cho DPoint Phí Dịch Vụ để sử dụng Dịch Vụ theo quy định tại Thỏa Thuận đã ký kết giữa hai bên.

8.2 DPoint có thể mua voucher/offer/điểm thưởng của Người Dùng để trả thưởng cho các Người Dùng khác của DPoint.

8.3 Người Dùng chịu trách nhiệm thanh toán cho DPoint bằng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc Đối tác thứ ba.

8.4 Không ảnh hưởng đến quyền và các biện pháp khác mà DPoint có được, các khoản tiền do Người Dùng chậm thanh toán cho DPoint sẽ phải chịu lãi suất là 10%/một năm áp dụng từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thanh toán đầy đủ.

8.5 Tùy từng thời điểm, DPoint sẽ gửi thông báo cho Người Dùng về Dịch Vụ Bổ Sung và Phí Dịch Vụ áp dụng cho Dịch Vụ Bổ Sung (nếu có).

8.6 Trong quá trình thực hiện Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint, mỗi Bên sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của mình theo quy định của pháp luật một cách độc lập. Bên này không có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế, khấu trừ thuế cho Bên kia và ngược lại.

9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DPOINT

9.1 Quyền của DPoint

(a) DPoint có quyền thu phí Kích hoạt Dịch vụ và Phí Dịch vụ theo quy định của Điều Khoản này;

(b) Đơn phương Tạm dừng hoặc Cắt Dịch vụ hoặc Chấm dứt Thỏa thuận nếu Người Dùng vi phạm các nghĩa vụ của Thỏa thuận này;

(c) Không chịu trách nhiệm duy trì việc lưu trữ dữ liệu của Người Dùng trên Trung tâm dữ liệu của DPoint và không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót, mất mát về dữ liệu của Người Dùng kể từ thời điểm Cắt Dịch vụ;

(d) Được quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của Người Dùng trong suốt quá trình Người Dùng sử dụng Dịch Vụ;

(e) Được quyền sử dụng Thông Tin Phái Sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do Người Dùng tạo ra khi sử dụng Dịch Vụ để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. DPoint cam kết các Thông Tin Phái Sinh này không chứa đựng bất kể thông tin định danh của bất kỳ cá nhân nào.

9.2 Nghĩa vụ của Dpoint

(a) DPoint quản lý, phát triển Nền Tảng và cung cấp các Dịch Vụ theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này. Xây dựng, duy trì hoạt động ổn định của Nền Tảng. Tùy từng thời điểm, DPoint sẽ gửi thông báo cho Người Dùng về Phí Dịch Vụ, Dịch Vụ Bổ Sung và phí dịch vụ áp dụng cho Dịch Vụ Bổ Sung;

(b) Tư vấn và hỗ trợ Người Dùng các vấn đề liên quan đến Nền Tảng nói chung;

(c) Bằng nỗ lực hợp lý, tối đa của mình duy trì vấn đề an toàn và quản trị rủi ro liên quan đến Nền Tảng và các hoạt động điều hành liên quan, phù hợp với luật áp dụng;

(d) Chịu trách nhiệm ngăn ngừa lỗi an ninh hoặc bảo mật liên quan đến hệ thống hoặc cơ sở vật chất mà DPoint sử dụng để thực hiện các quyền của mình hoặc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, miễn là những hệ thống hoặc cơ sở vật chất đó thuộc quyền quản lý toàn diện và duy nhất của DPoint; 

(e) Nhằm mục đích thực hiện Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, Người Dùng có thể cho phép DPoint sử dụng một hoặc một số Quyền Sở Hữu Trí Tuệ. Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ do Người Dùng cung cấp nhằm mục đích thực hiện Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint và/hoặc DPoint có được từ Người Dùng trong quá trình thực hiện Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint, đều thuộc quyền sở hữu của Người Dùng, dù đã được đăng ký hay chưa. Không một từ ngữ hoặc thỏa thuận nào theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này có thể được hiểu hoặc được diễn giải rằng DPoint được chuyển giao hoặc được cấp phép, dưới bất cứ hình thức nào, các quyền sở hữu trí tuệ của Người Dùng, trừ khi cấp phép nhằm thực hiện Dịch Vụ theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

10.1 Quyền của Người Dùng

(a)       Người Dùng được hưởng các Dịch Vụ từ Nền Tảng theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này;

(b)       Người Dùng có quyền yêu cầu DPoint tạm dừng Dịch Vụ hoặc dừng Dịch Vụ phù hợp với quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện .

10.2 Nghĩa vụ của Người Dùng

(a) Thanh toán cho DPoint đầy đủ, đúng hạn Phí Dịch;

(b) Người Dùng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, về hoạt động kinh doanh và sử dụng Internet và toàn bộ các quy định có liên quan khác;

(c) Người Dùng tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và bán hàng của mình;

(d) Người Dùng cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong Thỏa Thuận ký kết với Dpoint, các Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint và các phụ lục liên quan nếu có;

(e) Người Dùng không được:

(i) tạo bất kỳ bản sao nào của Nền Tảng (bao gồm một phần Nền Tảng, các tài liệu hoặc hồ sơ liên quan trong Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu, hình ảnh, v.v. do DPoint cung cấp);

(ii) cung cấp thông tin sai sự thật;

(iii) điều chỉnh bất kỳ yếu tố kỹ thuật nào trong Nền Tảng;

(iv) sao chép, chỉnh sửa mã nguồn, dịch ngược hoặc phân rã Nền Tảng;

(v) sử dụng Nền Tảng để tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh nào;

(vi) phân phối Nền Tảng cho những người khác;

(vii) cấp giấy phép con, chuyển nhượng hoặc cho thuê Nền Tảng hoặc chuyển nhượng Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác;

(viii) quảng cáo bất kỳ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, nội dung bị cấm, bị hạn chế theo quy định của pháp luật, hoặc không đúng hoặc gây nhầm lẫn cho Khách Hàng; và

(ix) sử dụng Nền Tảng cho các công việc hoặc nhằm các mục đích vi phạm pháp luật.

(f) Người Dùng sẽ hợp tác với DPoint về mọi phương diện liên quan đến các Dịch Vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (i) Người Dùng cung cấp cho DPoint các yêu cầu hợp lý rõ ràng; (ii) Người Dùng cung cấp cho DPoint quyền truy cập vào các tài khoản và dữ liệu có liên quan nhằm mục đích thực hiện Dịch Vụ; (iii) Người Dùng cử đại diện làm việc, tạo điều kiện để thay đổi quy trình nhằm sử dụng hiệu quả Dịch Vụ và đảm bảo nhân viên hiểu rõ và vận hành đúng cách.

10.3 Nếu bất kỳ hành vi cố ý hay vô ý nào của Người Dùng, đại lý, nhà thầu phụ, nhà tư vấn hay người lao động của Người Dùng khiến cho việc thực hiện nghĩa vụ theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này của DPoint bị cản trở hoặc trì hoãn, thì việc DPoint không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện phần nghĩa vụ của mình như vậy sẽ không phải là hành vi vi phạm đối với Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này và DPoint sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản chi phí, phí tổn hay mất mát nào mà Người Dùng phải chấp nhận hoặc gánh chịu phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc không thực hiện hoặc trì hoãn đó.

10.4 DPoint có quyền ngay lập tức đơn phương chấm dứt hoặc tạm ngưng cung cấp Dịch Vụ nếu Người Dùng có bất kỳ vi phạm nào mà DPoint không phải chịu bất kỳ khoản phạt hay bồi thường nào. Người Dùng sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm và giữ cho DPoint khỏi bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ hành vi nào của Người Dùng vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này. Người Dùng cam kết sẽ bồi hoàn cho DPoint nếu có bất kỳ khiếu nại nào đối với DPoint phát sinh từ việc vi phạm cam kết trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

11. SỬ DỤNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

11.1 Người Dùng chỉ được sử dụng Nền Tảng trong phạm vi các quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này và không được sử dụng theo bất kỳ cách thức hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản tùy từng thời điểm.

11.2 Nền Tảng chỉ được sử dụng và mô tả phù hợp với Dịch Vụ theo thỏa thuận của Các Bên tùy từng thời điểm.

11.3 Việc sử dụng hoặc miêu tả Nền Tảng ngoài mục đích Dịch Vụ phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của DPoint.

11.4 Không có bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này tạo ra hoặc có thể được hiểu là tạo ra bất kỳ quyền hoặc sự cho phép ở bất kỳ hình thức nào thuộc về, mang lại hoặc đem đến lợi ích cho Người Dùng hoặc bất kỳ công ty liên kết nào hoặc nhân viên nào của Người Dùng có liên quan đến Nền Tảng, trừ ngoại lệ duy nhất về các quyền sử dụng Nền Tảng cho Dịch Vụ được ghi nhận rõ ràng trong các quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

11.5 Vào bất kỳ thời điểm nào khi DPoint có thông báo về bất kỳ vi phạm nào do Người Dùng gây ra theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, Người Dùng phải ngay lập tức dừng việc sử dụng bất kỳ và toàn bộ Nền Tảng, phù hợp với thông báo của DPoint.

11.6 Người Dùng hiểu và đồng ý rằng Nền Tảng đã được tạo bởi DPoint và là tài sản độc quyền của DPoint. Tuy nhiên, DPoint hiểu và đồng ý rằng các tài sản sở hữu trí tuệ, hình ảnh, thiết kế, nhãn hiệu, …của Người Dùng được sử dụng trên Nền Tảng là tài sản độc quyền của Người Dùng. DPoint cam kết sau khi chấm dứt Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này phải loại bỏ các tài sản sở hữu trí tuệ này khỏi Nền Tảng và không được quyền sử dụng lại các tài sản này.

11.7 Tất cả Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong và đối với sản phẩm, tài liệu được phát triển, được sở hữu hoặc được tạo ra bởi chính Người Dùng hoặc được tạo ra bởi DPoint mà chỉ bằng chi phí đầu tư của Người Dùng, sẽ thuộc sở hữu của Người Dùng. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Phụ lục hoặc nhằm mục đích thực hiện Dịch Vụ theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint, Người Dùng không cấp cho DPoint bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào khác đối với Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Người Dùng.

11.8 Người Dùng không được sử dụng bất kỳ phần nào của Nền Tảng để hỗ trợ, trợ giúp cho, hoặc hợp tác với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ dự án nào hoặc các hoạt động kinh doanh nào có nội dung tương tự hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh với công việc kinh doanh của DPoint, hoặc của công ty liên kết của DPoint.

11.9 Nếu Người Dùng sở hữu hoặc có quyền đối với bất kỳ dữ liệu nào theo quy định của pháp luật, Người Dùng theo đây cấp (hoặc cấp lại, tùy từng trường hợp cụ thể) cho DPoint quyền sử dụng, không độc quyền, không hủy ngang, trong phạm vi toàn cầu, được phép cấp quyền lại và không phải trả phí, để sử dụng các tư liệu đó nhằm cung cấp Dịch Vụ.

11.10 Mỗi Bên phải lập tức thông báo cho Bên kia vào bất kỳ lúc nào Bên thông báo nhận thấy có bất kỳ xâm phạm thực tế hoặc tiềm tàng nào đến Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Bên kia hoặc công ty liên kết của Bên đó.

12. THIẾT BỊ TÍCH HỢP

Người Dùng phải đảm bảo rằng Người Dùng có đầy đủ các thiết bị tích hợp cần thiết để kết nối với Nền Tảng do DPoint cung cấp. Trong trường hợp Người Dùng không có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị tích hợp để kết nối với Nền Tảng, DPoint có thể cung cấp các tư vấn phù hợp cho Người Dùng.

13. SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

Trong trường hợp có sử dụng phần mềm của bên thứ ba, Người Dùng sẽ tự chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết và điều phối nhân sự phù hợp hỗ trợ DPoint trong thời gian triển khai phần mềm. Trong trường hợp phải tích hợp Nền Tảng với hệ thống phần mềm của Người Dùng do bên thứ ba cung cấp, Người Dùng chịu trách nhiệm làm việc với đơn vị phát triển phần mềm trên để tích hợp với Nền Tảng của DPoint. Toàn bộ chi phí phát sinh mà bên thứ ba yêu cầu liên quan tới việc tích hợp này (nếu có) sẽ do Người Dùng chịu trách nhiệm. Người Dùng miễn trừ trách nhiệm và bảo đảm miễn trừ trách nhiệm cho DPoint trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Người Dùng và bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng tại điều này.

14. BẢO MẬT

14.1 Mỗi Bên cam đoan rằng Bên đó sẽ bảo mật và vào bất kỳ thời điểm nào không sử dụng hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào, ngoại trừ: (i) tiết lộ cho các đại diện và cố vấn chuyên môn của mình, tiết lộ cho các công ty liên kết, nhà thầu phụ, các bên cung cấp dịch vụ thuê ngoài; hoặc (ii) theo yêu cầu của pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật hoặc quy định, về các điều khoản và điều kiện hoặc sự tồn tại của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này hoặc bất kỳ thông tin và/hoặc các tư liệu liên quan đến việc kinh doanh hay công việc hoặc bất kỳ thông tin nào khác có tính chất bảo mật theo quyết định của Bên còn lại (“Thông Tin Mật”).

14.2 Không Bên nào được sử dụng bất kỳ Thông Tin Mật nào như vậy, ngoại trừ để thực hiện Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này hoặc được cho phép theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này hoặc để thực hiện bất kỳ thông báo nào liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này hoặc do đối tượng của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này yêu cầu nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại.

14.3 Các nghĩa vụ bảo mật này không được áp dụng đối với bất kỳ Thông Tin Mật nào mà: (i) là và trở thành thông tin thuộc về công chúng mà không do lỗi của Bên nhận thông tin; (ii) đã được Bên nhận thông tin biết đến trước khi Bên tiết lộ thông tin tiết lộ cho Bên nhận thông tin và Bên nhận thông tin có thể chứng minh cho Bên tiết lộ thông tin về điều đó và rằng khi biết được thông tin đó Bên nhận thông tin không có nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Mật đó; (iii) theo yêu cầu của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo lệnh của tòa án có thẩm quyền; hoặc (iv) được Bên nhận thông tin phát triển độc lập mà không vi phạm Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

14.4 Người Dùng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản truy nhập vào Nền Tảng.

14.5 Mỗi Bên phải bằng nỗ lực tốt nhất của mình để đảm bảo nhân viên của mình và công ty liên kết tuân thủ mọi nghĩa vụ của Bên nhận thông tin theo Điều này.

15. XỬ LÝ DỮ LIỆU

15.1 Bằng cách ký kết Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, Người Dùng cho phép DPoint xử lý mọi thông tin, dữ liệu trên Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu kỹ thuật, thiết bị, phần mềm hệ thống và ứng dụng, thiết bị ngoại vi, dữ liệu của Người Dùng, dữ liệu về giao dịch, dữ liệu từ các hệ thống Người Dùng có liên quan và mọi thông tin thu thập được thông qua việc Khách Hàng tham gia chương trình Khách Hàng thân thiết được xử lý bởi Nền Tảng phù hợp với quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

15.2 DPoint được quyền tiếp cận, xử lý các dữ liệu thu thập được. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện với mục đích cung cấp Dịch Vụ, Nền Tảng, bảo trì, nâng cấp hệ thống, tối ưu hóa vận hành Nền Tảng và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ Khách Hàng, đối tác của DPoint, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống.

15.3 Các dữ liệu không thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với bất kỳ thông tin nào khác mà DPoint có thể có để nhận biết Khách Hàng dưới dạng một người. DPoint bảo lưu quyền sử dụng dữ liệu như vậy chỉ duy nhất cho việc cải thiện Nền Tảng hoặc bất kỳ các sản phẩm/dịch vụ nào của DPoint, các hoạt động tiếp thị/nghiên cứu của chúng tôi mà không nhận dạng người dùng, việc lập kế hoạch sản phẩm hoặc bất kỳ hoạt động liên quan nào khác đối với lợi ích của Người Dùng của DPoint.

15.4 DPoint cam kết việc xử lý dữ liệu sẽ diễn ra an toàn và trong phạm vi những bên tiếp nhận có liên quan đến việc xử lý dữ liệu, không gây ảnh hưởng, thay đổi thông tin, dữ liệu của Người Dùng và Khách Hàng. Tất cả các nhân viên của DPoint sẽ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật liên quan đến các bên thứ ba tới tất cả các dữ liệu mà họ tiếp xúc khi thực hiện cung cấp Dịch Vụ.

15.5 DPoint sẽ áp dụng các biện pháp tổ chức và kĩ thuật để bảo vệ dữ liệu:

(a) Các biện pháp ngăn chặn những người không được phép truy cập vào hệ thống xử lý dữ liệu được sử dụng để xử lý dữ liệu.

(b) Các biện pháp ngăn chặn những người không có thẩm quyền sử dụng các hệ thống và quy trình xử lý dữ liệu.

(c) Các biện pháp để đảm bảo rằng những người được phép sử dụng các quy trình xử lý dữ liệu chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu mà họ được phép truy cập.

(d) Các biện pháp để đảm bảo rằng dữ liệu không thể bị đọc, sao chép, thay đổi hoặc loại bỏ nếu không được phép trong quá trình chuyển giao hoặc vận chuyển điện tử.

(e) Các biện pháp đảm bảo rằng có thể kiểm tra và xác định liệu có thể truy cập các dữ liệu được hay không, có thể thay đổi hoặc bị xóa khỏi hệ thống xử lý dữ liệu hay chưa và nếu có thì do ai thực hiện.

(f) Các biện pháp để đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ khỏi sự cố hủy hoại hoặc mất mát.

15.6 Với các dữ liệu Khách Hàng do Người Dùng chuyển giao, chia sẻ cho DPoint, Người Dùng cam kết đạt được và duy trì các chấp thuận cần thiết từ Khách Hàng cho việc thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu này để cho phép DPoint thực hiện Dịch Vụ mà không vi phạm luật áp dụng. DPoint không chịu trách nhiệm và Người Dùng cam kết giữ cho DPoint miễn trừ khỏi các trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật đó của Người Dùng và hoặc nhân viên, nhà cung cấp khác của Người Dùng trong việc thu thập thông tin Khách Hàng.

16. BẢO ĐẢM VÀ BỒI THƯỜNG

16.1 DPoint không đảm bảo và không có trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào liên quan đến cam kết về chất lượng, sản phẩm, dịch vụ của Người Dùng hoặc của bên thứ ba được công bố trên hoặc trong các nền tảng công nghệ, các dịch vụ hoặc các kênh do Người Dùng vận hành hoặc vận hành nhân danh Người Dùng. Không bị hạn chế bởi nội dung trên, DPoint không chịu trách nhiệm về: (a) tính chính xác của nội dung đó; (b) việc nội dung đó tuân thủ pháp luật, quy định, hướng dẫn hoặc quy tắc ứng xử được áp dụng hay chính sách hoặc yêu cầu của Người Dùng; (c) báo cáo bất kỳ vấn đề nào mà pháp luật yêu cầu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền; hoặc (d) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khiếu nại về việc nội dung đó vi phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo mật dữ liệu hoặc quyền riêng tư, hoặc một khiếu nại rằng nội dung đó xúc phạm danh dự, bôi nhọ, vu khống hoặc mang tính chất kích động hoặc khiếu nại hay vi phạm nào khác.

16.2 DPoint không đảm bảo và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được công bố hoặc tiết lộ cho công chúng theo yêu cầu hoặc chấp thuận của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn việc lan truyền nguồn trên internet hoặc bất kỳ hệ thống/nền tảng kỹ thuật số nào khác.

16.3 Trong bất cứ trường hợp nào, Dpoint không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ hành vi vi phạm do vô tình hay cố ý của Người Dùng và/hoặc việc cung cấp Dịch Vụ, sử dụng Nền Tảng ngoài phạm vi Dịch Vụ.

16.4 Người Dùng bảo đảm rằng:

(a) Tư liệu và tất cả thông tin được Người Dùng hoặc bên thứ ba do Người Dùng chỉ định cung cấp cho DPoint liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Người Dùng trước hoặc trong thời hạn của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này (“Tư Liệu Của Người Dùng”) là đúng sự thật, chính xác, đầy đủ, cập nhật, không sai lệch và không gian dối;

(b) Tư Liệu Của Người Dùng và việc sử dụng Tư Liệu Của Người Dùng theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này sẽ tuân thủ pháp luật, quy định, hướng dẫn hoặc quy tắc ứng xử được áp dụng và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác;

(c) Người Dùng đã có được mọi quyền, sự cho phép và chấp thuận cần thiết để cho phép DPoint sử dụng Tư Liệu Của Người Dùng phù hợp với Dịch Vụ.

16.5 Không ảnh hưởng đến các trách nhiệm của Người Dùng và các quyền và biện pháp khắc phục của DPoint, DPoint có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu của Người Dùng nếu theo quan điểm của DPoint việc thực hiện yêu cầu đó có thể dẫn đến vi phạm luật áp dụng, quy chế, hướng dẫn và quy tắc ứng xử được áp dụng.

16.6 Mỗi Bên phải bồi thường và đảm bảo rằng Bên còn lại sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ và mọi chi phí, khoản tiền, phí, thiệt hại, trách nhiệm, khiếu nại hoặc hành vi thuộc bất kỳ hình thức nào mà Bên còn lại có thể phải gánh chịu, được đưa ra hoặc đe dọa chống lại Bên còn lại, phát sinh từ việc Bên đó vi phạm quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

16.7 Không điều gì trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này nhằm giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân gây ra do sơ suất, gian lận hoặc loại trừ đối với bất kỳ loại trách nhiệm nào khác mà không thể được giới hạn hoặc bị loại trừ theo pháp luật hiện hành. Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm đối với bên còn lại cho bất kỳ:

(a) mất thu nhập thực tế hoặc dự kiến (dù trực tiếp hay gián tiếp);

(b) mất lợi nhuận thực tế hoặc dự kiến (dù trực tiếp hay gián tiếp);

(c) không ký được hợp đồng hoặc mất hoạt động kinh doanh; hoặc

(d) tổn thất hay thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc mang tính hệ quả nào, dù phát sinh theo hoặc liên quan tới Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, dù theo hợp đồng, lỗi (kể cả vô ý) do vi phạm nghĩa vụ bắt buộc, vi phạm pháp luật về quyền riêng tư hoặc do nguyên nhân khác và bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

16.8 Trong bất kỳ trường hợp nào, mỗi Bên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp nào, bao gồm thiệt hại về lợi nhuận, hoặc tổn thất phát sinh từ Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này hay bất kỳ nghĩa vụ nào khác; hay việc sử dụng hay thực hiện bất kì dịch vụ nào, dù là hành động hoặc không hành động phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào bất kể tổn thất do lỗi cố ý hoặc cẩu thả. Nếu một Bên phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các khiếu nại phát sinh từ Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint, Bên đó sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tối đa trong phạm vi số tiền Phí Dịch Vụ thực tế mà DPoint nhận được từ Người Dùng theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

16.9 Mỗi Bên được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này đối với các trường hợp Bất Khả Kháng ghi trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.

16.10 Người Dùng, trong suốt thời gian sử dụng Dịch Vụ và bằng chi phí của mình, phải có được và duy trì các chấp thuận của Khách Hàng, nội bộ Người Dùng hay bên thứ ba khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành để cho phép Người Dùng và DPoint thực hiện các quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này mà không vi phạm pháp luật.

16.11 Liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này và tất cả các vấn đề trong đó, trong suốt thời hạn: (i) Các Bên phải hợp tác với nhau trên tinh thần thiện chí thương mại; (ii) Các Bên phải thực hiện những nỗ lực hợp lý tương ứng để có được thành công và lợi nhuận cho việc kinh doanh của mỗi Bên.

17. TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ SỰ CỐ AN NINH

17.1 Mỗi Bên không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Dịch Vụ và/hoặc cơ sở dữ liệu, thông tin, phần mềm của Bên đó sẽ không bị hư hỏng, tấn công, virus, cản trở, xâm nhập, hay đột nhập an ninh khác, và Bên còn lại tại đây đồng ý miễn trừ cho Bên kia khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các trường hợp trên.

17.2 Trong trường hợp gặp các sự cố nêu trên, mỗi Bên tự chịu trách nhiệm khắc phục sự cố xảy ra Nền Tảng và/hoặc cơ sở dữ liệu, thông tin, phần mềm của Bên đó, trừ trường hợp sự cố phát sinh do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại chịu mọi chi phí khắc phục sự cố đó.

18. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

DPoint chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng và đồng nghĩa với việc chấm dứt Thỏa Thuận đã ký kết (nếu có) với Người Dùng, khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

(a) Theo thoả thuận giữa Các Bên;

(b) Hết thời hạn đã đăng ký mà Các Bên không tiến hành gia hạn;

(c) Một Bên vi phạm Thỏa Thuận đã ký kết hoặc Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này hoặc Chính Sách Bảo Mật mà theo đó Bên còn lại có quyền chấm dứt Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này ngay lập tức;

19. LUẬT ÁP DỤNG

Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này sẽ được giải thích và áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

20. TÀI PHÁN TRANH CHẤP

Bất kỳ và tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này sẽ được giải quyết chung thẩm bằng trọng tài theo Quy tắc Trọng tài (‘Quy Tắc’) của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) do một (01) trọng tài viên được chỉ định phù hợp với Quy Tắc. Thông qua việc dẫn chiếu tại đây, Quy Tắc này là bộ phận không tách rời của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này. Việc phân xử sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ trọng tài là bằng tiếng Việt. Điều khoản này sẽ không ngăn cản một Bên thực hiện hành động chống lại Bên còn lại thông qua bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào liên quan đến: (a) việc không thanh toán hoặc chậm thanh toán các khoản phải trả; hoặc (b) biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp hạn chế.

21. QUY ĐỊNH CHUNG

21.1 Không Từ Bỏ Quyền: Việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này của bất kỳ bên nào sẽ không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào như thế trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai của các văn bản pháp luật và/hoặc chính sách của Nhà nước làm cho Người Dùng và DPoint không đạt được các mục tiêu cơ bản trong khi tiến hành các công việc được quy định trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này, hai bên đồng ý thương lượng trên tinh thần thiện chí để sửa đổi và/hoặc lập lại Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này theo các điều khoản và điều kiện có thể được chấp nhận đối với hai Bên.

21.2 Độc Lập: Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Người Dùng và DPoint phải thực thi. Các điều khoản bị vô hiệu đó (nếu có) sẽ được Các Bên thỏa thuận để lập và ký một thỏa thuận khác phù hợp với tinh thần của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này để thực thi, trường hợp Bên nào không hợp tác để lập và ký một thỏa thuận mới như đã nêu trên thì Bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên còn lại.

21.3 Toàn Bộ: Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này là toàn bộ thỏa thuận giữa Người Dùng và DPoint và thay thế cho tất cả các thỏa thuận, cam kết, lời hứa, bất kể là bằng lời nói hay bằng văn bản trước ngày ký Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này và/hoặc ngày Khách Hàng bắt đầu sử dụng Dịch Vụ.

21.4 Không Bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này (ngoại trừ các nghĩa vụ thanh toán) do các trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên bị ảnh hưởng phải sử dụng tất cả những nỗ lực hợp lý để giảm thiểu tác động của Sự Kiện Bất Khả Kháng.

21.5 Mọi quy định của Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này (hoặc bất kỳ tài liệu nào được lập và có liên quan đến Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này) chỉ được sửa đổi hoặc điều chỉnh sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Các Bên. 

21.6 Các quy định về bảo mật, xử lý dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và giới hạn trách nhiệm vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Người Dùng không sử dụng Dịch Vụ.

21.7 Người Dùng cam kết đã xin được các chấp thuận nội bộ để ký kết và phê duyệt Điều Khoản & Điều Kiện Dịch Vụ DPoint này.