TIN TỨC

Điều khoản và điều kiện dịch vụ Dpoint
GIỚI THIỆU (A) Chào mừng bạn đến với Nền Tảng DPoint (bao gồm website và các ứng dụng di động Dpoint, DPoint Merchant) được vận hành bởi Công ty Cổ phần DGV Digital và các công ty con, công ty liên kết (gọi chung là “DPoint”). Nền Tảng DPoint cung cấp các tính năng bao […]
Chính sách bảo mật và quyền riêng tư
1. Định nghĩa: “Chương trình KHTT” hoặc “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết” là nền tảng chương trình khách hàng thân thiết được phát triển bởi Công ty Cổ phần DGV Digital (“Công Ty”) để khách hàng tích Điểm từ giao dịch tại các địa điểm kinh doanh của Đối Tác hoặc từ các hình […]
Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu
Chính sách bảo mật này mô tả cách thức mà Công ty CP công nghệ DGV Digital sử dụng và thu thập Thông tin cá nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng: 1. Chúng tôi thu thập những Thông tin cá nhân nào? “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về bạn […]