Lite

Không chỉ cung cấp công cụ quản lý khách hàng thân thiết mà còn là một cách tiếp cận nhằm tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và tăng cường doanh số bán hàng.

Core

Chìa khóa cho sự tương tác mạnh mẽ và quản lý hiệu quả trong việc tạo ra các chương trình khuyến mãi và tương tác với khách hàng.

Prime

Lựa chọn hàng đầu dành cho doanh nghiệp muốn nâng cao quản lý và tương tác khách hàng

Solution

Hệ sinh thái giải pháp: Customer relationship management Customer data platform Loyalty website Mobile app Mini app