Khách hàng thân thiết hay loyal customer (khách hàng trung thành) là những đối tượng khách hàng, cá nhân thường xuyên mua sản phẩm đồng thời giữ kết nối, tương tác lâu dài và tuyệt đối trung thành với doanh nghiệp.

Khách hàng thân thiết là gì?

Có thể thấy, doanh nghiệp nào càng sở hữu nhiều khách hàng thân thiết thì mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp đó sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng ngành, cùng lĩnh vực và cùng thị trường. Điều này giúp áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được giảm bớt đi một cách đáng kể.

Thêm vào đó, các đối tượng khách hàng trung thành còn có thể mang lại 80% doanh thu và nếu doanh nghiệp mất đi họ thì giá trị tổn thất có thể lên tới $243. Chính vì vậy, duy trì khách hàng thân thiết sẽ giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm được tối đa các chi phí vừa có thể tăng trưởng doanh thu hiệu quả.

Khách hàng thân thiết là gì?

Chính những hoạt động mang giá trị bền vững này đã giúp mang lại những lợi ích bền vững cũng như những khoản thu đáng kể và sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đối tượng khách hàng này chính là những cá nhân sẵn sàng giới thiệu khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp. Sở hữu được các đối tượng khách hàng này sẽ được coi là sự may mắn của doanh nghiệp bởi số lượng các doanh nghiệp, cửa hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên thị trường ngày càng gia tăng khiến mức độ cạnh tranh cũng từ đó mà tăng cao.